Strandparkalle

Film 127. Ruth og Hanne. Strandparken. 1946. Udlåner Bett Damgaard. Optaget af Christian Nielsen.

bubble