Strandparkalle

Strandparken ved Søbadeanstalten. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble