Sverigesvej

Torsted Engsø. På det store uberørte område mellem jernbanen, Sverigesvej og industriområdet skal der etableres en sø på 20.000m2, ud over den æstetiske værdi skal søen også fjerne kvælstof samt hjælpe byen mod fremtidige oversvømmelser, ved at kunne holde 16.000m3 vand tilbage. Den 12/1-2019. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble