Tørring

Stougaard lå frem til middelalderen på et nærliggende voldsted, Røverkulen, 400 meter st for gårdens nuværende placering. Stougaard var i 1600-tallet ejet af 2 betydningsfulde adelsmænd, der hver satte sit præg på henholdsvis den politiske og militære udvikling i Danmark. I perioden 1844-1846 gennemgik hovedbygningen en gennemgribende ombygning. Siden 1841 og frem til i dag har Stougaard været i familiens Ingwersens eje. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble