Torvet 8

Fotografen Otto Conrad Greve kommer sandsynligvis fra Nyborg, hvor han tidligere har haft sit virkew. Han er nævnt i Horsens Apoteks giftprotokol 12.6.1886.Blev sept. 1892 atter medl. af Da. fot. Foren.Otto Conr. Greve havde til huse Torvet 8 fra ca 1892 og frem. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble