Uthvej 32

Degnegården i Uth, idag hedder den Drejergården. På billedet ses Erik, Edith og H.C. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble