Vejlevej

HK skolen til højre og færgen Lasse i baggrunden. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble