Vesterled

Byggeriet af 56 boliger til borgere med særlige behov er begyndt. Den 12/6-2012. Udlåner Ingolf Rasmussen.

bubble