Vitus Berings Park

Reception ifm åbning af aktivitetshuset. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble