Vitus Berings Park

Fra Vitus Berings Park. Den 9/9-2018. Udlåner Ingolf Rasmussen.

bubble