Voldgade 2

Opført 1914. Billede fra april 1991. Udlåner Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble